Tomasz Siemoniak
Minister Obrony Narodowej
Tomasz Siemoniak
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Urodzony 2 lipca 1967 r. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz stypendysta Uniwersytetu w Duisburgu (Niemcy).

Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, pełniąc obowiązki przewodniczącego NZS w SGPiS i sekretarza Krajowej Komisji Koordynacyjnej; w latach 1994-1996 pracował w Telewizji Polskiej SA, m.in. na stanowisku dyrektora Biura Oddziałów Terenowych i dyrektora Programu 1.

W 1997 roku był koordynatorem programu Media i Demokracja w Instytucie Spraw Publicznych; w latach 1998-2000 sprawował funkcję dyrektora Biura Prasy i Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej; od 1998 do 2002 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej; w latach 1998-2000 Radny Gminy Warszawa Centrum oraz wiceprzewodniczący Komisji Kultury Rady; od grudnia 2000 do lipca 2002 wiceprezydent m.st. Warszawy; w latach 2002-2006 członek Zarządu Polskiego Radia SA., a następnie od listopada 2006 do listopada 2007 roku pełnił funkcję wicemarszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

W listopadzie 2007 objął urząd Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2 sierpnia 2011 r. został powołany na stanowisko Ministra Obrony Narodowej, a po wyborach i zaprzysiężeniu nowego rządu, 18 listopada 2011 roku, Prezes Rady Ministrów ponownie powierzył mu tekę szefa resortu obrony narodowej.

Żonaty, ma córkę i syna.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Sekretarz Stanu
Czesław Mroczek
Szef Sztabu Generalnego WP
generał Mieczysław Gocuł
Podsekretarz Stanu
Robert Kupiecki
Podsekretarz Stanu
Beata Oczkowicz
Powiązane artykuły
29 IX 2014
Mistrzostwa Wojska Polskiego - spartakiada ...
Od 29 września do 3 października 2014 r. w na obiektach szkoleniowych Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu oraz 1 Brygady ...
19 IX 2014
Polsko-ukraińskie rozmowy w MON
„Dziś podpiszemy umowę o utworzeniu brygady polsko-litewsko-ukraińskiej, która naszej współpracy przyniesie nową jakość” – mówił minister obrony Tomasz Siemoniak podczas spotkania z szefem ...
19 IX 2014
Podpisanie umowy o utworzeniu LITPOLUKRBRIG
„Podpisanie umowy to przejaw naszego zaangażowania w bezpieczeństwo regionu” – tymi słowami zwrócił się do zebranych w Belwederze na podpisaniu umowy o utworzeniu ...